Box 3 heffing in strijd met Europese wetgeving

Box 3 Heffing in strijd met Europese wetgeving

De Hoge Raad heeft op 24 december 2021 geoordeeld dat de Box 3-heffing onder omstandigheden in strijd is met Europese wetgeving. Kort gezegd wordt er in Box 3 een causaal verband gemaakt tussen de grootte van het vermogen en de beleggingskeuzes die worden gemaakt door het individu. Indien men een groot vermogen heeft, wordt verwacht dat dit (risicovol) belegd wordt.

Gevolgen

Indien er onder het heffingsvrije vermogen wordt gebleven, bestaat er vooralsnog geen aanleiding tot correctie.

De Belastingdienst gaat in januari 2022 toelichten wat de gevolgen zijn van deze uitspraak. Voor de Box 3-heffing over oude jaren (zoals 2018) is in principe de bezwaartermijn al verlopen. Het is daarom nog even afwachten welk standpunt de Belastingdienst inneemt. Voor de Box 3-heffing, vastgesteld in aanslagen waar de bezwaartermijn nog niet is verstreken, kan alvast bezwaar worden gemaakt in afwachting van de toelichting van de Belastingdienst.