Peters van Gemert Coronasteun maatregelen

Coronasteunmaatregelen

Veel ondernemers zien hun omzet weer dalen door de avondlockdown die de overheid heeft ingevoerd. Om deze ondernemers tegemoet te komen heeft de overheid weer diversen steunmaatregelen opengezet. Het betreft o.a. de volgende regelingen:

 

Tegemoetkoming vaste lasten (TVL)

U kunt in aanmerking komen voor de TVL over het 4de kwartaal van 2021 indien u een omzetdaling heeft van minimaal 30% ten opzichte van het 4de kwartaal van 2019 of het 1ste kwartaal van 2020. Indien uw onderneming pas na het 1ste kwartaal van 2020 is opgericht gelden andere perioden.
De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de omzetdaling en het soort onderneming.
De voorwaarden voor aanvragen van de tegemoetkoming zijn nagenoeg gelijk aan die voor de aanvraag voor het 3de kwartaal 2021.
De tegemoetkoming kan op dit moment nog niet worden aangevraagd, eerst dient de Europese Commissie de subsidie goed te keuren.

 

NOW

De tegemoetkoming in de loonkosten, ook wel: NOW 5 (de zevende aanvraagperiode), kunt u aanvragen indien u personeel in dienst heeft en een omzetdaling heeft van minimaal 20% in november en december ten opzichte van het de referentieomzet (omzet 2019/6). De aanvraag is gebaseerd op de referentieloonsom van september 2021. Daarnaast is de loonsomvrijstelling voor de NOW 5 verhoogd naar 15%. Dit houdt in dat de loonsom in november en december maximaal met 15% mag dalen ten opzichte van de loonsom in september 2021. De overige voorwaarden zijn gelijk aan de voorwaarden van NOW 4.
U kunt de NOW vanaf 13 december 2021 aanvragen tot en met 31 januari 2022.

 

Bijzonder uitstel van betaling inzake corona

Het uitstel van betaling van belastingschulden wordt verlengd tot 31 januari 2022. Dit houdt in dat de loonheffingen en omzetbelasting over de maanden oktober, november, december en het 4de kwartaal 2021 onder de uitstelregeling meegenomen kunnen worden. Aanslagen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting die worden opgelegd met een dagtekening tot en met 13-12-2021 vallen ook onder dit uitstel.
Indien u eerder al uitstel van betaling heeft gehad met als oorzaak Corona, dan wordt dit uitstel automatisch verlengd tot 31 januari 2022. Indien u eerder uitstel heeft gehad, maar inmiddels alle aanslagen waarvoor u uitstel heeft ontvangen alsnog betaald heeft of nog geen uitstel gehad heeft dan kunt u dit bijzondere uitstel (opnieuw) aanvragen. Dit kan nog tot 31 januari 2022.
De aanslagen waarvoor u uitstel krijgt kunnen in 60 termijnen betaald worden, waarvan de eerste termijn is verschuldigd in oktober 2022. Hierover krijgt u nog informatie vanuit de Belastingdienst.
Let er wel op dat u invorderingsrente verschuldigd bent over de bedragen waarvoor uitstel loopt. Deze invorderingsrente is op dit moment 0,01% maar wordt vanaf 1 juli 2022 stapsgewijs verhoogd naar 4% per 1 januari 2024.

Gisteren is bekend gemaakt dat de coronasteunmaatregelen in ieder geval verlengd worden tot 31 maart 2022. Het is echter nog niet bekend of de voorwaarden van de desbetreffende regelingen nog wijzigingen t.o.v. de voorwaarden die nu bekend zijn.