Peters van Gemert eindejaarstips 2021

Eindejaarstips

Tariefswijziging voor de Vennootschapsbelasting (ook wel: de VPB)

Het VPB tarief voor de hoogste schijf gaat in 2022 omhoog (van 25% naar 25,8%), het tarief van de laagste schijf blijft ongewijzigd. De hoogtes van de schijven worden ook gewijzigd en vanaf 2022 gaan de VPB-tarieven er als volgt uitzien:

Maximale winstbedrag Tarief
Schijf I Tot € 395.000,- 15%
Schijf II Vanaf € 395.000,- 25,8%

Gevolg hiervan is dat de fiscale eenheid minder interessant is omdat de gecombineerde winsten van deelnemingen en moedermaatschappijen boven de eerste schijf kunnen komen. Zijn uw ondernemingen een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting en verwacht u hoge winsten, neem dan contact met ons op. Wellicht is het dan mogelijk om de fiscale eenheid te verbreken.

 

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Elke onderneming (eenmanszaak, VOF of bijvoorbeeld een B.V.) heeft recht op kleinschailigheidsinvesteringsaftrek (KIA). Vanaf een investeringsbedrag van € 2.400,- krijgt de onderneming een extra aftrek in de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting van 28% van de investering. Dit geldt tot een totaal aan investeringen van € 59.171,-. Hierna ontvangt u tot een totaal bedrag aan investeringen € 109.575,- een vaste aftrek van € 16.568,-. Hierna wordt de KIA afgebouwd. Heeft u in 2021 al investeringen gedaan, maar de drempel van € 2.400,- nog net niet behaald, dan kan het interressant zijn om nog een investering te doen. Zit u rond een bedrag aan investeringen van € 59.170,- en de investering kan nog uitgesteld worden, dan is het misschien interressant om de investering uit te stellen naar 2022. Dit is o.a. afhankelijk van de investeringen die u in 2022 wenst te doen.

 

Vrije ruimte WKR

De vrije ruimte in de WKR kan op het einde van het jaar nog gebruikt worden voor o.a. een kerstpakket of een onbelaste uitkering voor zover deze nog niet is opgebruikt. Heeft u binnen de WKR nog ruimte over en wilt u een uitkeringen doen om deze ruimte op te vullen, neem dan contact op met uw contactpersoon van de loonadministratie.

 

Belastingrente

De belastingrente op belastingaanslagen is gedurende de coronapandemie verlaagd, maar deze heeft de Belastingdienst weer verhoogd naar het originele percentage. Om te veel rentebetalingen te voorkomen kunnen wij een Voorlopige aanslag aanvragen waarmee er maandelijks al een deel van de belastinglast betaald wordt.

 

Excessief lenen

Excessief lenen betreft een maatregel waabij de dga met meer dan €500.000,- schuld aan de holding dividendbelasting moeten gaan betalen. De wetgeving omtrent deze maatregel is nog niet goedgekeurd door de Eerste en Tweede kamer, maar gaat er naar verwachting wel komen. Het is alleen nog niet duidelijk wanneer dit zal zijn. Echter is het goed om uw rekening courant niet al te hoog op te laten lopen, dit kunt u voorkomen door dividend uit te keren op het moment dat uw rekening courant is opgelopen.

 

Afschaffen studiekosten aftrek

Vanaf 2022 is het niet meer mogelijk om studiekosten in aftrek te nemen. De studiekostenaftrek wordt vervangen door een subsidie. Als u in 2022 studiekosten gaat maken, neem dan contact met ons op om te bekijken of u in aanmerking komt voor de subsidie.

 

Box 2 tarief

Het box 2 tarief blijft in 2022 hetzelfde.

 

Box 3 peildatum

De box 3 peildatum van 2022 ligt op 1 januari 2022. Indien uw vermogen meer bedraagt dan € 50.650 (alleenstaande) of indien u een partner heeft en het gezamenlijke vermogen meer bedraagt dan € 101.300 bent u hierover belasting verschuldigd. Om dit te voorkomen of de box 3 last te verlagen kunt u bijvoorbeeld alvast een voorlopige aanslag 2021 aanvragen indien u jaarlijks belasting moet betalen. Daarnaast kunt u bijvoorbeeld schenkingen doen aan uw meerderjarige kinderen (bij minderjarige kinderen verlaagd dit het box 3 vermogen niet). Een ander voorbeeld is het alvast doen van een aanbetaling in 2021 voor bijvoorbeeld de nieuwe auto die u in 2022 geleverd krijgt, het onderhoud aan uw woning dat in 2022 wordt gedaan enzovoorts.