STAP-budget

Subsidieregeling STAP-budget

Wat is STAP?
STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarkt Positie.

Je kunt deze subsidie gebruiken voor het volgen van een training, cursus of opleiding om jezelf verder te ontwikkelen en je positie op de arbeidsmarkt te versterken. Je kunt per kalenderjaar maximaal één STAP-opleiding doen waarvoor je maximaal € 1.000 STAP-budget subsidie toegekend kunt krijgen.

Voor wie?
De doelgroep voor STAP-budget is iedere volwassene met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt. Je kunt als particulier/burger het STAP-budget aanvragen bij het UWV.

Je hebt recht op STAP-budget als je:
–  Tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd bent (het is voor de aanvraag niet relevant of je wel of niet werkt, een uitkering ontvangt of ondernemer bent).
–  Burger van de EU bent, of partner van een EU-burger bent.
–  In de periode van twee jaar en drie maanden tot drie maanden voor de kalendermaand van je aanvraag ten minste zes maanden verzekerd bent geweest voor de volksverzekeringen.
–  Dit kalenderjaar nog geen STAP-budget hebt gekregen en er nog budget is.
–  Voor de opleiding STAP-budget kan krijgen (volgens het scholingsregister van DUO).

STAP-budget vervangt fiscale aftrek scholingskosten
Het STAP-budget is een subsidieregeling voor scholing en ontwikkeling. Tot 1 januari 2022 is het voor werkenden en werkzoekenden mogelijk om bij de aangifte inkomstenbelasting scholingskosten af te trekken. Daarna zijn deze kosten niet meer aftrekbaar.

STAP-budget aanvragen bij het UWV
Vanaf 1 maart 2022 kunnen werkenden en werkzoekenden via het STAP portaal het STAP-budget aanvragen. Dit kan per persoon 1 keer per jaar. Als de aanvraag is goedgekeurd, wordt het bedrag betaald aan de opleider. De aanvragen worden beheerd en uitgevoerd door het UWV.

Voorwaarden
–  Er kan geen STAP-budget worden aangevraagd als er recht is op studiefinanciering of een tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.
Deelnemers onder de 30 kunnen daarom geen STAP-budget aanvragen voor opleidingen die worden gegeven door OCW-erkende opleiders.
Dit om te voorkomen dat er samenloop kan zijn van STAP-budget en studiefinanciering of tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.
–  Er kan uitsluitend STAP-budget worden aangevraagd voor scholingsactiviteiten die in het scholingsregister staan. Het scholingsregister wordt ontwikkeld en beheerd door DUO.
Vraag de opleider of het STAP-portaal van UWV of een bepaalde opleiding in het scholingsregister opgenomen is.
–  Er zijn in 2022 5 tijdvakken waarbinnen STAP-budget kan worden aangevraagd: maart-april / mei-juni / juli-augustus / september-oktober / november-december.
De scholingsactiviteit dient binnen 3 maanden na afloop van het aanvraagtijdvak waarin het STAP-budget wordt aangevraagd, te beginnen.
–  Indien de scholing meer kost dan € 1000 zal de deelnemer de meerkosten zelf moeten betalen.

Meer info:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leven-lang-ontwikkelen/documenten/publicaties/2021/12/20/vac-stap-budget